Home Biografieën Arie Duijvestijn

Biografische schets van Arie Duijvestijn

10 december 1927 – 21 januari 1998

duijvestijn2

 • Arie Duijvestijn studeert in 1950 af als elektrotechnisch ingenieur aan wat nu de TU Delft heet.
 • Vervolgens werkt hij een paar maanden bij het huidige Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Daarna moet hij in militaire dienst.
 • Na zijn diensttijd bij de marine keert Duijvestijn in 1953 terug bij het in Amsterdam gevestigde CWI. Daar maakt hij voor het eerst kennis met het programmeren van een computer. Ook begint hij met een studie wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, die hij twee jaar later afrondt.
 • In 1956 vertrekt Duijvestijn naar Eindhoven om te gaan werken bij het Philips Natuurkundig Laboratorium (Natlab). Hij wordt belast met de ontwikkeling van programmatuur voor de eerste computers.
 • Bij het Natlab van Philips leert Duijvestijn de wis- en natuurkundige Chris Bouwkamp kennen. Bouwkamp wijdt hem in op het terrein van een rechthoek of een vierkant onderverdelen in ongelijke, kleinere vierkanten, een vorm van recreatieve wiskunde.
 • Duijvestijn vertrekt eind 1957 voor een studiereis van ruim een halfjaar naar Amerika om te gaan werken bij een bedrijfsonderdeel van IBM dat computers bouwt.
 • Na zijn terugkeer gaat Duijvestijn bij Philips een rekengroep leiden die gebruik maakt van computers. Bouwkamp laat onder meer Duijvestijn programmatuur ontwikkelen om de computer vierkantverdelingen te laten doorrekenen.
 • In 1962 promoveert Duijvestijn aan de TU Eindhoven op het proefschrift Electronic computation of squared rectangles. Zijn promotor is de – inmiddels – hoogleraar toegepaste wiskunde Chris Bouwkamp.
 • Na eerst een jaar buitengewoon hoogleraarschap aan de TU Twente te hebben bekleed kiest Duijvestijn in 1965 voor een volledige baan in het universitaire onderwijs. Hij wordt hoogleraar bij de faculteit elektrotechniek en later volgt een benoeming bij de afdeling wiskunde.
 • In zijn entreerede Wiskunde en Computers in 1966 bespreekt Duijvestijn het grote aantal toepassingsmogelijkheden van de computer. Nederland telt op dat moment 445 computers.
 • Vanaf begin jaren zeventig wordt Duijvestijn een groot pleitbezorger van het creëren van informatica-opleidingen in Nederland. Ondertussen werkt Duijvestijn gestaag door aan zijn zoektocht – uiteraard met hulp van een computer – naar de kleinst mogelijke perfect squared square.
 • Op zaterdagavond 22 maart 1978 is het raak. Het computerprogramma van Duijvestijn komt met een vierkant van 112 bij 112 die is te verdelen in 21 ongelijke, kleinere vierkanten. Eerder hebben Duijvestijn en Bouwkamp al bewezen dat een ‘lagere orde’ van 21 niet mogelijk is. De kleinste perfecte vierkantverdeling is gevonden!
 • De vondst publiceert Duijvestijn nog datzelfde jaar in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Combinatorial Theory. Sindsdien fungeert dit perfecte vierkant als logo van het tijdschrift.
 • In 1981 komt een andere droom van Duijvestijn uit: de TU Twente begint met een faculteit informatica, waarvan hij decaan wordt. In 1989 gaat hij met emeritaat.
 • De gepensioneerde Duijvestijn blijft zich bezighouden met het verdelen van vierkanten of rechthoeken in ongelijke, kleinere vierkanten. Hij publiceert in de jaren negentig nog vier wetenschappelijke artikelen, de laatste in 1996.
 • Op 21 januari 1998 overlijdt Arie Duijvestijn op 70-jarige leeftijd in Enschede.

  © lovelymath.com
 

Wiskunde T-shirts

Bekijk winkelwagen
Uw winkelwagen is momenteel leeg.

002/Duijvestijn's Squared Square